Glädjen är att vara till nytta!

BKMA-certifierat

Det kostar på att växa som bolag och i den hastigheten som Kynningsrud Bygg har gjort. För att ha ordning och reda i företaget är verksamhetsledningssystemet (VLS) ett viktigt hjälpmedel. Under våren har vi jobbat intensivt med certifiering enligt BKMA, och nu är vi i mål!

Ett sådant verksamhetsledningssystem är en absolut förutsättning för att minimera skador på våra arbetsplatser – det hjälper oss att fokusera på HMS-arbetet i ännu större utsträckning.

Certifierat till BKMA

Vi har under våren jobbat intensivt med att förbereda oss för en certifiering enligt Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA. Processen har dragit ut något på tiden, men nu är vi i mål.

Fr v Björn Irvi, Ewa Christiansson, Stefan Carlsson och Alexander Bryngelhed.

BKMA följer ISO, i princip i sin helhet, och det kräver en del för att ta sig igenom en certifiering. Samtliga anställda har fått utbildning i systemet. Nästa steg är att implementera de nya rutinerna och hjälpmedlen för att få ännu bättre struktur i vårt sätt att arbeta. Med det nya systemet kommer också bättre lagbevakning, kemikaliehantering, arbetsmiljörutiner, med mera.

BKMA i Bygg väntas vara fullt implementerat under juni månad.

Certifikat BKMA

På titelbilden: Fr v Daniel Dalviken, Björn Irvi, Niklas Andersson och Alexander Bryngelhed.