Glädjen är att vara till nytta!

Bygger för Pelican Storage i Stockholm

Bygger för Pelican Storage Rissne Stockholm 16-9

Vi har fått i uppdrag att projektera och bygga Pelican Storage nya lageranläggning i Rissne, Stockholm. Byggnaden är på totalt 11.700 kvadratmeter fördelad över fyra plan.

Detta är det andra projektet för oss på kort tid för Pelican Storage, vars affärsidé är att förvalta och hyra ut lagerplatser till såväl privatpersoner som företag. Byggnaden kommer även att innehålla en särskilt tempererad avdelning för förvaring och lagring av viner med tillhörande lokaler avsedda för vinprovning.

Totalentreprenad

Uppdraget är en totalentreprenad i nära samarbete med beställaren. Byggstart är i maj månad 2022 med färdigställande och överlämnande i juni 2023. Projektering startar omgående.

– Det känns fantastiskt skoj att få förtroendet att uppföra ytterligare ett projekt för dem likt det som pågår vid Upplands Väsby, säger Henrik Ekman, VD på Kynningsrud Bygg.

 

Bygger redan annat projekt för Pelican Storage