Glädjen är att vara till nytta!

Bygger JUMPYARD-anläggning i Kungsbacka

Bygger ny anläggning i betong och plåt, med en röd tornkran.

Vårt uppdrag att bygga en ny anläggning i Kungsbacka, med Jumpyard som hyresgäst, är i full gång. Fastighetsägare är West Estate. I december är projektet klart, och snart kan man ha roligt i trampolinparken!

I maj besökte vi projektet och platschef Niklas Andersson. Han informerade om en nulägesrapport och vårens kommande byggarbeten.

Grundläggande byggarbeten under våren

Pålningen blev klar under mars och jobbet med pålplintar och markarbeten i övrigt startades igång direkt efter. Under april kom även betonggjutarna på plats. Under maj pågick gjutning av bottenplattan.

Grön mobilkran lyfter stomkonstruktioner på en byggarbetsplats-
Byggarbetsplatsen i maj. Mobilkran från Kynningsruds kranföretag Nordic Crane är på plats.

– Bra väder har underlättat arbetet. Det är hög grundvattennivå och vi har sluppit pumpa så mycket vatten i groparna. Allt annat blir självklart mer lätthanterligt när vi bygger vid bra väder! sa Niklas Andersson.

Byggarbetsplatsen i juni. Härligt väder underlättar!

Bygger stommen

Just nu pågår arbeten med stommen som väntas vara klar under vecka 39. Därefter kommer plåtar och beslagning ske från stomleverantören. Dessa arbeten pågår till slutet på oktober.
– Vi har fått tätt tak på den låga delen av byggnaden. Där kommer mertalet av arbeten ske så som innerväggar och installationer. Detta är i full gång, berättar Niklas i september.

Byggarbetsplatsen soligt i juli
Byggarbetsplatsen Jumpyard i juli

– Hissmontage och ytskikt startar inom kort, och taktäckning på den höga delen av byggnaden startar under vecka 37. Vecka 40 tätar vi taket i hela fastigheten, säger Niklas.

I december slutbesiktas och levereras projektet till West Estate. Då är det inte länge innan man kan ha roligt på trampolinparken Jumpyard!


Kontakta gärna Niklas Andersson om du har frågor om projektet.

NIKLAS ANDERSSON
Tel: +46 790 984 622