Glädjen är att vara till nytta!

Bygger sjätte projektet för 24Storage

24Storage bygger lageranläggning som bullerbarriar i Farsta - Stockholm

Vi har signerat avtalet med att bygga vår sjätte anläggning för 24Storage, nu i Farsta i Stockholm. Ett ”grönare alternativ” denna gången!

– Att vi återigen får förtroendet att bygga för 24Storage visar tydligt att vi gör ett bra jobb. Vi är mycket positiva till att jobba vidare tillsammans med 24Storage, säger Henrik Ekman, som är VD på Kynningsrud Bygg.

Bullerbarriär

”Self Storage”-projektet består av två byggnader. Byggnaderna är i fyra plan om totalt 6700 kvadratmeter och kommer att byggas i direkt anslutning till ett område där nya bostäder uppförs inom kort. Anläggningen skall fungera både som bullerbarriär samt som servicebyggnad för de boende i området. Ett smart koncept för alla involverade parter.

Et ”grönare” alternativ

– Det är både praktiskt och miljövänligt att bygga lagerlokaler i direkt anknytning till boendet. Vi är nöjda över att ha ett så bra samarbete med ett företag som 24Storage, som tänker praktiskt och miljövänligt. Det är en tråd i Kynningsruds målsättning om att bygga ”grönare”, säger Henrik Ekman.

Byggstart är i början av 2022 med färdigställande i november månad 2022.