Glädjen är att vara till nytta!

Bygger stort för Volvo Parts

Stefan Ahl bygger för Volvo Parts i Flen

I Flen bygger vi om befintlig lager- och logistikhall om hela 22 000 kvadratmeter till fabrik och testcenter för hyresgästen Volvo Parts och med Oscar Properties som fastighetsägare.

Volvo Parts renoverar motorer och komponenter för lastbilar. Verksamheten i fabriken är uppdelad i flera hallar för inkommande motorer att rengöras och plockas isär. De monteras sedan ihop på nytt innan de går vidare till ett testcenter. Där utförs testkörning innan motorerna är redo för slutfinish med målning etc.

Omfattande projekt

Vi har levererat fundament för nya maskiner inomhus samt installation av el, VS och ventilation. Sprinkler är en anpassning av den befintliga. Vi har givetvis utfört målning, mattläggning och en allmän uppfräschning av lokalerna som även innefattar kontor och omklädningsdel med tillhörande pausutrymmen. Två tillbyggnader utförs även samt en provisorisk boduppställning för personal.

Hjärtat i verksamheten

Volvo Parts utvecklar testcentret med innovationer, som innebär att nya besked kommer löpande. Det betyder att projekteringen pågår hela tiden, något som givetvis är en utmaning för projektet. Vi har tät dialog med beställaren och Volvo Parts kring tidplaner. Inflyttning sker under sommar och höst 2023.

Vi kommer att arbeta med färdigställning parallellt med Volvos sidoentreprenörer som monterar och utför slutinstallation med maskiner.

– Ca 60 sidoentreprenörer och 80 personer jobbar i dag med projektet, berättar ombud Kenneth Samuelsson.

– Vi ska bland annat montera 1500 meter tryckluft för 70 fläktluftvärmare, ca 2000 KW inkommande kraft ska fördelas på 8 hallcentraler och 50 UCcentraler, 15 pelarkranar och 20 telfrar ska monteras. Det är ett omfattande och spännande projekt att få vara med om, säger han.

På huvudbilden: Platschef Stefan Ahl