Glädjen är att vara till nytta!

Jämlikhet – ny grundvärdering i Kynningsrudgruppen

Mångfald och integration är viktigt i alla branscher av flera anledningar. Jämlikhet uttrycker tanken att alla människor har lika värde. En plan för mångfald och inkludering ska bidra till att säkerställa att företaget har en arbetsstyrka som representerar mångfalden i samhället.

I Kynningsrudgruppen är du lika mycket värd oavsett exempelvis hudfärg, läggning, tro, kön och funktionsnivå. En mångfalds- och integrationsplan säkerställer en inkluderande arbetskultur som främjar respekt och tolerans.

Ny värdegrund

I Kynningsrud har vi alltid haft tre kärnvärden: Ärlighet, Lojalitet och Entusiasm. Ärlighet skapar trygghet, lojalitet skapar tillhörighet och entusiasm är en källa till motivation.

Vi har arbetat med inkludering i flera år och det är lika viktigt för oss som ärlighet, lojalitet och entusiasm. Vi har därför reviderat vår värdegrund och lanserar nu vårt nya värde: JÄMLIKHET.

Det handlar inte om kvotering, utan om attityder. Det handlar inte om politik, utan om värderingar. Vi måste alltid komma ihåg att olikheter och mångfald är en styrka.

Vi är inte fullärda, vi är inte bäst, men vi kommer hela tiden att arbeta för att förbättra oss.
Hos oss är alla lika mycket värda.

The post Jämlikhet – ny grundvärdering i Kynningsrudgruppen appeared first on Kynningsrud AS.