Glädjen är att vara till nytta!

Kynningsrud Fastighet utvecklar logistikpark i Jönköping i JV

Kynningsrud och Järngrinden förvärvar utvecklingsfastighet av Sveaskog i Torsvik-området, strategiskt beläget längs väg E4 i Jönköping. Fastigheten Hyltena 1:104 kommer utvecklas av Kynningsrud Fastighet och Järngrinden Logistikbyggnader i ett JV-samarbete.

Fastigheten täcker en omfattande markyta på cirka 330.000 kvadratmeter och har en planerad byggnadsarea på upp till 200.000 kvadratmeter LOA.

Bra belägenhet i direkt anslutning till E4

Fastighetens idealiska placering längs E4 i ett av Sveriges mest trafikerade transportled och direkt närhet till av- och påfarter, möjliggör enkel tillgång till både nationella och internationella marknader.
Torsvik kan därför ses som den optimala destinationen för logistikföretag med en smidig och pålitlig distributionskedja.

Optimalt för logistik

För investerare och företag som söker en strategisk bas för sina logistikoperationer erbjuder platsen inte bara en möjlighet till expansion, utan också en dynamisk industriell miljö som kan driva tillväxt i regionen. För närvarande genomgår området detaljplanearbete och fastställandet av byggstarten är därför ännu inte klart.

Tel 0706 330 045

per.andersson@kynningsrud.se

Tel: 0730 750 101

anders.bothen@jarngrinden.se

The post Kynningsrud Fastighet utvecklar logistikpark i Jönköping i JV appeared first on Kynningsrud AS.