Glädjen är att vara till nytta!

Lite mer – för varandra

På Kynningsrud ställer vi upp för varandra, är ärliga och behandlar varandra med respekt. Utgångspunkten är att de flesta av oss, förr eller senare i livet, möter utmaningar med mental hälsa och berusning – antingen i vår egen person eller i nära relationer. Som medlem i Kynningsrudgruppen bör du veta att du tillhör ett vårdande företag och att du har bra kollegor och ledare som kommer att vara viktiga supportrar i svåra livsfaser. Dessa är viktiga element när man bygger kultur i Kynningsrud.

Måste arbeta förebyggande

Psykolog och specialist i organisationspsykologi, Anders Rydell, var dagens huvudtalare. På ett lärorikt och bra sätt gav Rydell oss inblick i vad som är viktigt för att ha det bra och vilka användbara verktyg vi kan använda för att ta hand om vår egen mentala hälsa. Han förklarade också hur man genom att vara medveten kan upptäcka risksignaler för sig själv eller de man har att göra med, i ett tidigt skede. En god företagskultur måste arbeta förebyggande när det gäller mental hälsa, och alla anställda måste våga prata med varandra om ämnet. Alla fick i uppdrag att skapa sin personliga «egenvårdsmodell», vilket är en användbar övning för god mentalhälsa.

Rus-strategi

Dagens andra talare var Trond Henriksen, som arbetar som miljöarbetare i Kyrkans By mission i Halden. Henriksen har levt med brottslighet och narkotikamissbruk sedan barndomen, men har gjort en imponerande vändning i livet. Han är nu starkt engagerad i att hjälpa barn och ungdomar att inte göra de misstag han själv har gjort. 2016 publicerade han boken «Inga murar är för höga» och budskapet till stadsmissionen att «ingen är bara det du ser» är en viktig grund för att ge människor (nya) möjligheter och stödja varandra i svåra tider. Deltagarna fick ta del av en stark historia och fick var sin kopia av boken i present. I paneldebatten med några av Kynningsruds ledare utmanade han Kynningsrud att utveckla en ännu tydligare russtrategi än den nuvarande.

Säkerhetssamtalet

Dagens tredje tema var säkerhetssamtal. Denna konversation är ett prioriterat verktyg för att förebygga skador i Kynningsrud, och är också ett bra verktyg för att göra lite mer för varandra. Deltagarna övade hur vi kan arbeta med en-mot-en-konversationer för att öka varandras säkerhet i Kynningsruds företag.