Glädjen är att vara till nytta!

Nybyggnation för Green Storage i Göteborg

Green Storage har valt oss på Kynningsrud Bygg att bygga deras nya self-storageanläggning vid Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg.

Den nya byggnaden är i fyra våningar och har en total yta på 4100 kvadratmeter. Byggnaden kommer att stå på en pålad betongplatta och konstrueras med en stomme av limträ och betongbjälklag. Fasaderna kommer att bestå av sandwichpaneler, och interiören kommer att inredas med förrådsväggar.

Bild på en byggarbetsplats med pålar för att stödja grunden innan byggnationen tar till. Parkerade bilar på begge sidor utav byggarbetsplatsen.

Totalentreprenad i samverkan

Projektet, som är en totalentreprenad, genomförs i nära samarbete med Green Storage och våra leverantörer.

Byggstart är planerad i början av februari 2024 med förväntad färdigställande i november 2024.

– Jag vill rikta ett tack till alla inblandade personer på Green Storage för det fantastiska och engagerande samarbetet hittills. Tillsammans kommer vi att se till att projektet genomförs på bästa sätt, säger platschef Niklas Andersson.

Niklas Andersson
niklas.andersson@kynningsrud.se

Projektinformation:

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma: 45.000.000 SEK
Beställare: Green Storage Bygg AB
Utförandetid: februari – november 2024
Platschef för Kynningsrud Bygg: Niklas Andersson