Glädjen är att vara till nytta!

Tränar ”Säkerheten först” på Byggbranschens Säkerhetspark

Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark

För att lära mer om risker förknippade med byggarbetsplatser och hur man kan undvika skador utbildades alla anställda hos ”Byggbranschens Säkerhetspark” en dag i oktober.

På Kynningsrud går säkerheten på våra arbetsplatser framför allt annat. Vi jobbar för att alla medarbetare, också våra underleverantörers medarbetare, ska komma hela hem från jobbet – varje dag.

Byggbranschens Säkerhetspark

Byggbranschens Säkerhetspark är en utbildningsanläggning, där man i grupp har möjlighet att praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Utbildningens olika moment ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas i byggprocessen. Fokus i utbildningen ligger på attityder till säkerhet, som i slutändan räddar liv.

Se, höra, göra och reflektera

Kynningsrud Bygg är medlem i ”Byggbranschens säkerhetspark”, och planerar att ha utbildning vid anläggningen i Märsta vid Arlanda i Stockholm också i framtiden.

– Kraftigt regn sänkte varken stämningen eller engagemanget från säkerhetsfokuserade medarbetare i Kynningsrud Bygg denna lärorika dag. Jag är mycket nöjd med utbildningen, säger VD Henrik Ekman, som bjöd in alla medarbetare till denna lärorika dag.

– Riskbedömning är oerhört viktigt på byggarbetsplatser. Se, höra, göra och reflektera – att alltid fokusera på situationen är avgörande för säkerheten, säger han.


Stort tack till Björne Karlsson och hans kollegor på Byggbranschens Säkerhetspark för en mycket lärorik dag.


Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark

Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark 5

Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark