Våra referenser

Glädjen är att vara till nytta!

Vekst gjennom bærekraft

Dato: torsdag, 24 august, 2023

Når vi vokser og styrker organisasjonen vår, står bærekraftig utvikling helt sentralt hos oss. Vi kjøper gjerne eiendom som vi må «kna», utvikle og løfte i verdi. Dette gjør vi gjerne i samarbeid med andre. Leveranse av miljøbygg er viktigere enn noen gang, og vi vil levere lokaler som kundene våre er stolte av.

Vi kjøper og utvikler eiendom med andre eiendomsutviklere, og for å legge rette for vekst inngår vi samarbeid med leverandører som leverer prosjektledelse og forvaltningstjenester. Grønn kompetanse samt bærekraftig forvaltning og utvikling er nøkkelen til at eiendomsutviklere bidrar til at Norge blir et lavutslippsland. Vi må alle omstille oss, og vår ambisjon som eiendomsutvikler er å bidra til det grønne skiftet ved å implementere innovative miljøtiltak. Når vi inngår samarbeid med andre aktører, er det avgjørende at de speiler våre verdier og målsetninger.

Administrativ og teknisk forvaltning

For å optimalisere driften og legge et godt grunnlag for videre vekst, har vi inngått samarbeid med Lister Forvaltning. De tar over ansvaret både for teknisk drift og vedlikehold samt for økonomisk oppfølging av eiendommene våre i Halden og på Rolvsøy i Fredrikstad. Det dreier seg om 22.000 kvm bygg og 55.000 kvm tomt. 50 unike leietakere skal til enhver tid oppleve god service og god kvalitet i våre bygg. Ingen av våre medarbeidere slutter hos oss av den grunn, og vaktmester Geir Arne Høvik vil fortsatt være «hands on» når en leietaker trenger hjelp. Vi har allerede god erfaring med Lister Forvaltning, siden de allerede drifter en eiendom vi eier i fellesskap med Fevang-gruppen i Råde.

Geir Arne Høvik er vaktmester i Kynningsrud Eiendom

Vekst gjennom investering

I fjor høst kjøpte vi en eiendom i bykjernen i Fredrikstad sammen med et knippe andre eiendomsutviklere, som kalles Brage Fram-gården på folkemunne.

Brage Fram-gården i gågaten i Fredrikstad sentrum

Bygget er på totalt 6.500 kvadratmeter, hvorav over 2.000 kvadratmeter er ledig for leie. Eiendommen består også av en 900 kvadratmeter tomt for utvikling.

Vi er godt fornøyde med vi nå har forlenget leieavtalen med Normal på bakkeplan og vi har landet avtale om leie av et butikklokale med KICKS. A2G Kompetanse, som skal utføre oppdrag for NAV, flytter inn i sine lokaler før sommeren.

Vi  har god kompetanse i utviklingsprosjektet gjennom Clarksons Project Development. Kollegaene fra dette selskapet, prosjektleder Kristian Nilsson og arkitekt Georg Piantino, er gode samarbeidspartnere for oss, både når det gjelder eksisterende bygg og den ledige tomten. Selskapet Vaxa Property har det tekniske forvaltningsansvaret for eiendommen.

 

Vi ønsker å fortsette å vokse, og vi ønsker å ta vårt ansvar som eiendomsutvikler ved å velge «de grønne alternativene».

Vår primære ambisjon er kjøp av eiendommer med god beliggenhet, som vi kan sette vårt særpreg på og gjerne videreutvikle sammen med andre, sier daglig leder for Kynningsrud Eiendom, Hilde Nomell Kynningsrud.