5
En trygg och resursstark byggpartner
Välkommen till Kynningsrud Bygg
Kynningsrud är en framgångsrik byggkoncern sedan över 75 år med rötter i Norge och med en omfattande entreprenadverksamhet i Sverige genom Kynningsrud Bygg AB. Vår bas är västra Sverige, men vi utför projekt över hela landet. Vi är totalentreprenören som åtar oss byggprojekt från detaljprojektering till överlämnande.
7
En trygg och resursstark byggpartner
Välkommen till Kynningsrud Bygg
Dina behov, är det som till 100% styr vår insats i ditt projekt. Vårt mål är att känna glädjen i att vara till nytta i allt vi gör. Vi blir din konstruktiva lyhörda och följsamma partner med stora resurser till ditt förfogande vad gäller både egna kompetenser, egen utrustning och väl samövade leverantörer.

Helt på dina premisser.
6
En trygg och resursstark byggpartner
Välkommen till Kynningsrud Bygg
Vi erbjuder alltid att leverera ditt projekt i totalentreprenad, utan gräns vare sig uppåt eller nedåt i projektets storlek eller komplexitet. Vi är ständigt närvarande i projekten och arbetar på ett ömsesidigt och konstruktivt sätt tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Vision och Grundvärderingar

Den som får vara med att utveckla och modernisera samhället upplever sitt jobb som meningsfullt och sig själv som privilegierad. Glädjen är att vara till nytta – för miljön, för kunderna, för samhället och för varandra.

Certifieringar

Kynningsrud Bygg är certifierat enligt byggföretagens verksamhetsledningssystem
BKMA.
BKMA följer i princip i sin helhet certifieringssystemet ISO.

Referenser

Vi har stor erfarenhet av kommersiell byggnation och bostäder, liksom av offentliga projekt. Vi behärskar hela processen från detaljprojektering till överlämning. Vill du se vad vi gjort fram till idag, besök vår referensbank.

Vi utvecklar och utför kontrakt

I samarbete med våra kunder utvecklar vi markområden och byggprojekt. Vi bygger för expansiva kunder som vill ha en helhetslösning för allt från köp av tomtytor till färdiga byggnader.

lagerlokal
Lager/Logistik
VERKSTAD/KONTOR
BUTIKSLOKALER
IDROTTSANTLÄGGNINGAR
BOSTÄDER

Hållbarhet

Glädjen är att vara till nytta – för miljön, för samhället, för kunderna och för varandra.