Glädjen är att vara till nytta!

Vision och Grundvärderingar

VÅR VISION OCH VÅRA VÄRDERINGAR LIGGER I GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR

Kynningsrud är en partner du kan lita på. Det är viktigt för oss att agera som en trygg och ärlig partner, både mot våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vår vision är «Glädjen är att vara till nytta». Alla som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt jobb som meningsfullt och sig själva som privilegierade.

Glädjen är att vara till nytta – för samhället, för miljön, för våra kunder och för varandra.

I Kynningsrudgruppen skall våra medarbetare kännetecknas av sin ärlighet, lojalitet och entusiasm.

ÄRLIGHET
ärlighet i organisationen skapar trygget, öppenhet och tillit.

LOJALITET
Lojalitet till verksamheten skapar förpliktelser och tillhörighet samt lägger grunden för samarbete och beslut.

ENTUSIASM
Entusiasm bland medarbetarna skapar kreativitet och utveckling samt motivation och nytänkande.

För kunder och leverantörer skall vi kännetecknas av styrka, trygghet och precision.

STYRKA
Vi har stora resurser till förfogande samt duktiga och motiverade medarbetare som arbetar med högsta grad av säkerhet.

TRYGGHET
Vi är en pålitlig samarbetspartner med hög leveranssäkerhet. Vi är ansvarsfulla och har en solid ekonomi.

PRECISION
Vi håller avtal, har hög kompetens och fokuserar på kvalitet.

Hållbarhet

Vi vill vara till nytta – för miljön, för samhället, för kunderna och för varandra.