Glädjen är att vara till nytta!

Hållbarhet

Etiska riktlinjer och hållbarhet

Våra etiska riktlinjer ska säkerställa att alla som agerar på uppdrag av Kynningsrud bedriver sin verksamhet på ett etiskt sunt sätt och i linje med våra värderingar och principer för affärspraxis och personligt beteende.