Våra referenser
Glädjen är att vara till nytta!

Etik og antikorruption

Mutor och korruption

Mutor, korruption och konkurrensbegränsande aktiviteter förstör marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Kynningsrud tolererar inte någon form av korruption, mutor eller andra otillbörliga fördelar för affärs- eller privat vinning, varken för företaget eller för andra.

Korruption undergräver legitim affärsverksamhet, leder till snedvridning av konkurrensen, förstör företagets rykte och utsätter företag och individer för risker. Mutor är att erbjuda, betala, ge gåvor eller utföra tjänster för att på ett felaktigt sätt påverka en affär; antingen direkt eller indirekt via en tredje part.

Kynningsrud Hållbarhet