Glädjen är att vara till nytta!

Miljöpolicy

Kynningsrud ska bidra till en miljövänlig och hållbar samhällsutveckling.

Vi kommer att uppnå detta genom att identifiera våra miljöaspekter, vidta förebyggande åtgärder, säkerställa efterlevnad och ständiga förbättringar samt ställa krav på valet av leverantörer av produkter och tjänster.

Kynningsrud Bygg har stort miljöengagemang. Vi arbetar aktivt med helhetslösningar som ger långsiktiga miljömässiga- och ekonomiska vinster. Att minimera vår påverkan på den externa miljön berör alla i verksamheten, och vi följer självklart gällande lagar, förordningar och krav.

Vår vision “Glädjen är att vara till nytta” och våra värderingar “Ärlighet, lojalitet och entusiasm” är riktlinjer för vårt miljöarbete.

Kynningsrud Hållbarhet