Glädjen är att vara till nytta!

Butikslokaler för Jysk

Byggde ny butik för Jysk i Uddevalla

Direkt efter semestern 2022 påbörjade Kynningsrud Bygg arbetet med att göra plats för en ny butik för Jysk i delar utav Plantagens befintliga lokaler i Uddevalla.

För att projektet skulle kunna genomföras var en av förutsättningarna att Plantagen skulle kunna fortsätta sin verksamhet även under pågående rivning, ometablering och nybyggnation.

Plantagen kunde hållas öppen och fungera som vanligt trots alla utmaningar som rivning av väggar och tak, flyttning av elcentral, anslutning till fiber, värme och brandlarm innebär.

Läs mer information om projektet här.

Byggnadstyp

Butikslokaler

Upphandlingsform

Totalentreprenad

Kund

NP3

Byggår

2022-2023

Man med skägg och ljusblå skjorta.

Alexander Bryngelhed

Projektchef

Relaterade referenser