Glädjen är att vara till nytta!

Lagerlokaler för Pelican Self Storage i Rissne

Lagerlokaler för Pelican Self Storage

Kynningsrud Bygg fick förnyat förtroende av Pelican Self Storage att bygga ett ytterligare projekt, Pelican Self Storages anläggning i Rissne.

Grundläggningen är en av utmaningarna i projektet. Påldjupet har fördubblats jämfört med ingångsvärdena, från 6 meter till 12 meter på betongpålarna, samt utökat ännu mer, från 6 till 18 meter på stålpålarna. Detta har medfört att grundläggningen tagit tre gånger så lång tid.

God kommunikation löser utmaningar

Utöver det så har ett reviderat bygglov krävts, bland annat på grund av fasadutformning. Men nu är byggnationen med stommen påbörjad samtidigt som sista delen av grundläggningen slutförs i ena delen av byggnaden. Vi har en god relation och bra kommunikation med beställaren vilket ändå gör det möjligt att klara utmaningar som dessa.

Gjuter betongplattan själva

Betongarbetena utförde vi med våra egna betongarbetare, där vi valt att gjuta själva bottenplattan i ett senare skede med stålifiberbetong. Vi har knutit alla betongkassar med armering på plats, för att effektivisera processen med grundläggningen (se bild). När markentreprenören grävt groparna kan vi enkelt lyfta ned dem på rätt ställe. Då är allt i stort sett klart för gjutning av pålfundamenten, vilket förkortar tiden för oss totalt i grundläggningen.

Byggnadstyp

Lagerlokaler

Upphandlingsform

Totalentreprenad

Kund

Pelican Self Storage

Byggår

2022-2023

Alexander Bryngelhed

Projektchef

Relaterade referenser