Glädjen är att vara till nytta!

Slättbergshallen – Trollhättans ishockeyarena

Omvandlade befintlig ishockeyhall

Ishockeyarenan Slättbergshallen fick sig ett rejält lyft

Kynningsrud vann uppdraget att renovera och bygga till Slättbergshallen i mars 2020. Hallen används framförallt för ishockey men även en del konståkning och skolaktiviteter.

Uppdraget innefattade en omfattande renovering och tillbyggnad av B-Hallen, med fokus på energioptimering och, i förlängningen, ett ”grönare” alternativ till dagens hall.

Modernisering
En stor del av entreprenaden är tillbyggnaden i två plan, som innehåller nya omklädningrum samt en stor välkommnade entre med luftiga glaspartier och fyra röda ”vingar” på utsidan, som är karaktäristiska för området.

De gamla omklädningsrummen rivdes, ny planlösning och rumsbildning tillskapades och alla ytskikt bytades ut.

De som besöker ishallen kan handla i en ny kiosk med tillhörande kök. Även ett nytt modernt sekretariat byggdes.

Energiförbättrande åtgärder
Den andra delen i renoveringen avsåg de befintliga installationerna med ventilation, styrsystem, VVS-system, elsystem samt brand som ses över och byts ut.

Kärnfrågan för verksamheten har varit den gamla energislukande kylanläggningen, som förser isbanan med kyla. Här har vi tillsammans med kunniga underentreprenörer och projektörer arbetat fram en modernare lösning. Vi bytade ut merparten av komponenterna i den beftinliga kylanläggninen men behöll de gamla kompressorhusen och optimierade dessa. Upprustningen av byggnaden och installationerna medförde att Trollhättans Stad fick en betydligt mer miljövänlig anläggning att ta i bruk.

Byggnadstyp

Idrottsanläggning, Ishockeyarena

Upphandlingsform

Totalentreprenad

Kund

Trollhättans Stad / Kultur- och Fritidförvaltningen

Areal

1250 kvm

Byggår

2021

Man med skägg och ljusblå skjorta.

Alexander Bryngelhed

Projektchef

Relaterade referenser