Glädjen är att vara till nytta!

Ny etablering för Renta

Ny etablering för Renta i Gävle

Vi har byggt vår fjärde anläggning för Renta, i Gävle. 

Avtalet mellan Kynningsrud Bygg och NP3 Fastigheter:

  • att bygga nya lokaler för Renta
  • samt plats för ytterligare verksamheter – båda på industriområdet Näringen i Gävle

Ett av de stora utmaningarna med hela Näringen är att det under 30-40 talet användes som kommunal soptipp för att fylla ut viken innan det under 50talet påbörjades bebyggelse ovanpå detta.


Området angränsar också till ett vattenskyddsområde. Dessa förutsättningar ger marken dålig bärighet. Pålning får därmed ej utföras på grund av risken för att förorena grundvattnet om med gamla oljerester eller annat miljöfarligt. Dessa förutsättningar gjorde att flera olika grundläggningsmetoder fick projekteras, utredas och kombineras för att hitta en lösning som både var teknisk genomförbar och ekonomiskt hållbar för projektet. Det hela landade i en kompensationsgrundläggning med cellplast, samt att tunga betongbjälklag fick bytas ut till lättare bjälklag av trä 

Byggnadstyp

Verkstad/Kontor

Upphandlingsform

Totalentreprenad

Kund

NP3

Areal

1800 BTA

Byggår

2022-2023

Man med skägg och ljusblå skjorta.

Alexander Bryngelhed

Projektchef

Relaterade referenser